Wymagane dokumenty

  • Do zapisu do Szkoły podstawowej potrzebny jest oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub ostatniej ukończonej klasy szkoły podstawowej.
  • Do zapisu do Gimnazjum potrzebny jest oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • Do zapisu do LO potrzeba oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
  • Do zapisu do szkoły policealnej na jakikolwiek kierunek potrzeba oryginału ukończenia szkoły średniej.

Masz pytanie

Skontaktuj się z nami już teraz!