Szkoła podstawowa dla dorosłych

Dla kogo?

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Sigma i Jera przeznaczona jest dla wszystkich osób dorosłych, którym z jakichkolwiek względów nie udało się jej ukończyć. Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych Sigma i Jera można rozpocząć okazując stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu poszczególnych klas. W zależności od okazanych dokumentów, można zapisać się na odpowiedni semestr i ukończyć edukację na poziomie podstawowym.

Co dalej?

Absolwent Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Sigma i Jera ma możliwość kontynuowania nauki w Sigma Gimnazjum dla Dorosłych w Bytomiu i w kolejnym kroku uzyskania wykształcenia średniego.

Kierunki kształcenia

 • Technik administracji
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik weterynarii
 • Florysta
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej

Masz pytanie

Skontaktuj się z nami już teraz!