top of page
Bookshelves

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Sigma i Jera przeznaczona jest dla wszystkich osób dorosłych, którym z jakichkolwiek względów nie udało się jej ukończyć. Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych Sigma i Jera można rozpocząć okazując stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu poszczególnych klas. W zależności od okazanych dokumentów, można zapisać się na odpowiedni semestr i ukończyć edukację na poziomie podstawowym. Naszym priorytetem jest również zapewnienie każdemu uczniowi indywidualnej uwagi i wsparcia.

Zastanawiasz się co dalej?
Absolwent Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Sigma i Jera ma możliwość kontynuowania nauki w Naszym Liceum Ogólnokształcącym (4 letnim) i w kolejnym kroku uzyskania wykształcenia średniego, z możliwością przystąpienia do matury.

Bookshelves

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Liceum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu jest szkołą przeznaczoną dla wszystkich absolwentów gimnazjów, szkół podstawowych i szkół zawodowych. Zapraszamy także osoby, które ukończyły jedną, dwie lub trzy klasy technikum. Naukę w Liceum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu można rozpocząć zarówno od pierwszego jak i od każdego kolejnego semestru na podstawie okazania stosownych dokumentów.
 

Absolwent Liceum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu uzyska wykształcenie średnie i ma możliwość podejścia do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku w Szkole Policealnej.

Bookshelves

SZKOŁA POLICEALNA 

Kierunki realizowane w ramach Policealnej Szkoły dla Dorosłych Sigma w Bytomiu, przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół średnich: Techników, Liceów Ogólnokształcących i Profilowanych. Zapraszamy także osoby, które ukończyły dowolną ilość semestrów na danym kierunku w innej szkole i chciałyby kontynuować naukę w Policealnej Szkole dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu.

 


KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Florysta

Opiekun medyczny 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Technik administracji

Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Stationary photo
Student Writing

INFO

Tworzymy dobrą przyszłość

SIGMA i JERA Szkoły dla Dorosłych to instytucja, która powstała w jednym celu: umożliwienia naszym uczniom nauki, rozwoju i kreatywności każdego dnia. Dzięki naszemu wyjątkowemu podejściu do edukacji i prawdziwie zaangażowanemu personelowi pomagamy uczniom rozwijać się zarówno w zakresie naukowym, jak i sferze osobistej.

 

Zapoznaj się z naszą witryną — SIGMA Szkoły dla Dorosłych. Poznaj naszych nauczycieli i personel. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie w naszej instytucji, poznać szczegóły dotyczące procesu rekrutacji i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania.

bottom of page