top of page
Parallel Lines

REKRUTACJA

Dołącz do naszej społeczności

SIGMA i JERA Szkoły dla Dorosłych — z dumą otwieramy rekrutację na kolejny rok 2022/2023!

Rekrutacja już otwarta!

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu!

WYMAGANIA

  • Do zapisu do Szkoły podstawowej niezbędny jest oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub ostatniej ukończonej klasy szkoły podstawowej.

  • Do zapisu do LO niezbędny jest oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

  • Do zapisu do szkoły policealnej na jakikolwiek kierunek wymagany jest oryginału ukończenia szkoły średniej.

Students Typing at Their Computer

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji, prosimy o kontakt.

bottom of page