Policealna szkoła dla dorosłych

Dla kogo?

Kierunki realizowane w ramach Policealnej Szkoły dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu, przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół średnich: Techników, Liceów Ogólnokształcących i Profilowanych. Zapraszamy także osoby, które ukończyły dowolną ilość semestrów na danym kierunku w innej szkole i chciałyby kontynuować naukę w Policealnej Szkole dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu.

Kierunki kształcenia

 • Technik administracji
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik weterynarii
 • Florysta
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej

Masz pytanie

Skontaktuj się z nami już teraz!