Liceum dla dorosłych

Dla kogo?

Liceum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu jest szkołą przeznaczoną dla wszystkich absolwentów gimnazjów i szkół zawodowych. Zapraszamy także osoby, które ukończyły jedną, dwie lub trzy klasy technikum. Naukę w Liceum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu można rozpocząć zarówno od pierwszego jak i od każdego kolejnego semestru na podstawie okazania stosownych dokumentów.

Co dalej?

Absolwent Liceum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu uzyska wykształcenie średnie i ma możliwość podejścia do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku w Szkole Policealnej.

Kierunki kształcenia

 • Technik administracji
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik weterynarii
 • Florysta
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej

Masz pytanie

Skontaktuj się z nami już teraz!