Gimnazjum dla dorosłych

Dla kogo?

Gimnazjum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu jest szkołą przeznaczoną dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych. Zapraszamy także osoby, które ukończyły jedną lub dwie klasy gimnazjum. Naukę w Gimnazjum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu można rozpocząć zarówno od pierwszego jaki i od każdego kolejnego semestru, na podstawie okazania stosownych dokumentów.

Co dalej?

Absolwent Gimnazjum dla Dorosłych Sigma i Jera w Bytomiu ma możliwość kontynuowania nauki i uzyskania wykształcenia średniego z możliwością podejścia do egzaminu maturalnego.

Kierunki kształcenia

 • Technik administracji
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik weterynarii
 • Florysta
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej

Masz pytanie

Skontaktuj się z nami już teraz!